Informatie

Informatie en Algemene Verkoopvoorwaarden

Hoe te boeken?
In het overzicht op de site kunt u direct zien welke accommodaties nog vrij en dus te boeken zijn (mits op aanvraag). U kunt reserveren via het online reserveringsformulier. Wanneer blijkt dat een accomodatie om wat voor reden dan ook niet meer beschikbaar is nemen we binnen 24 uur contact met u op en zullen we samen naar een oplossing zoeken. Wanneer uw gekozen periode beschikbaar is, laten wij u dat weten middels een e-mailbevestiging. Indien u akkoord gaat met uw reservering sturen wij u ter bevestiging de factuur van de gehele reissom. Uw reservering wordt definitief nadat wij 50% van de reissom, binnen 14 dagen na factuurdatum, als aanbetaling hebben ontvangen. Het restant dient 42 dagen voor vertrek in zijn geheel bij ons binnen te zijn.

Aankomstdagen
Bij Villa La Diva kunt u tijdens het hoogseizoen uitsluitend op zaterdag aankomen en vertrekken. Natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen wanneer u op een andere dag wilt aankomen en/of vertrekken. Wij zullen dan kijken wat we voor u kunnen doen. Minimale verblijfsduur tijden het hoogseizoen is 8 dagen (7 nachten).

In laag- en tussenseizoen kunt u op alle dagen aankomen en vertrekken. Er geldt dan een minimale verblijfsduur van 4 dagen (3 nachten).

Persoonlijk advies
Heeft u vragen, wenst u een persoonlijk advies of wilt u liever de boeking telefonisch doorgeven, dan kan dat uiteraard ook. U kunt ons bereiken op telefoonnummer:
085 – 060 47 77

Of via e-mail op:
info@villaladiva.nl

Wie mag er boeken?
De hoofdboeker van de reis moet minimaal 18 jaar zijn en is hoofdelijk aansprakelijk voor alle reizigers die hij of zij aanmeldt. Alle correspondentie wordt gevoerd via het adres van de hoofdboeker.

Wijzigingen
Na het opmaken van de factuur kunt u tot 28 dagen voor vertrek wijzigingen in uw reis doorvoeren, uiteraard voor zover ze mogelijk zijn. Alleen de hoofdboeker kan wijzigingen doorgeven. Bij wijzigingen en annuleringen hanteren we de algemene voorwaarden. Houd er dus rekening mee dat een wijziging of annulering kosten met zich meebrengt.

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemeen
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende huur van accommodaties die met Villa La Diva worden gesloten. En zijn een onverbrekelijk onderdeel van de reisovereenkomst. Neemt u daarom vooraf goed kennis van de inhoud van deze voorwaarden. Zowel Villa La Diva als u vinden hierin de wederzijdse rechten en plichten.
Er komt een overeenkomst tot stand tussen u en Villa La Diva met betrekking tot een accommodatie die wordt aangeboden op de website indien:
a) u akkoord gaat met de algemene verkoopvoorwaarden van Villa La Diva.
b) uw persoonlijke gegevens invult om de reservering te maken en vervolgens de reservering definitief maakt d.m.v. de button Reservering afronden.

1. Uw vakantie boeken

1.1 Het boeken van uw vakantie
U kunt zowel online als telefonisch uw vakantie boeken. Deze twee manieren van boeken zijn voor u en Villa La Diva bindend. Iedere reservering welke gemaakt wordt via onze website, wordt door Villa La Diva bevestigd met een ontvangstbevestiging per e-mail. Na verwerking van uw reservering ontvangt u van Villa La Diva de bevestigingsfactuur per e-mail (of eventueel per post). Heeft u deze niet binnen 5 dagen na boeken in uw bezit, dan dient u contact op te nemen met Villa La Diva.

1.2 Herroepingsrecht
Villa La Diva wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Een herroepingsrecht (de zogeheten afkoelperiode) van 14 dagen, is niet van toepassing op diensten betreffende reisovereenkomsten als door Villa La Diva geleverd.

1.3 Hoofdboeker
De hoofdboeker van de reis moet minimaal 18 jaar zijn op het moment van boeken. Hij/zij is hoofdelijk aansprakelijk voor alle medereizigers die worden aanmeld. Alle correspondentie wordt gevoerd via het adres van de hoofdboeker. De eigenaar van de accommodatie heeft het recht om zonder opgave van reden, een gezelschap te weigeren.

1.4 Maximaal toegestane personen
Bewoning van de door u gereserveerde accommodatie met meer dan bij reservering opgegeven maximaal aantal toegestane personen (inclusief kinderen en baby’s) als vermeld op onze website www.villaladiva.nl is niet toegestaan. De accommodatiebeheerder kan u in dit geval weigeren tot de accommodatie. U heeft hierbij geen recht op schadevergoeding. Het is niet toegestaan bezoekers te ontvangen of te laten overnachten zonder voorafgaande goedkeuring van de accommodatiebeheerder.

1.5 Optie
Indien u nog niet definitief wilt reserveren, dan kunt u een optie nemen voor 24 uur. Een optie nemen kan alleen telefonisch via telefoonnummer 085 – 060 47 77. De optie blijft 24 uur voor u staan, na 24 uur vervalt deze automatisch.

1.6 Huurperiode
De minimale huurperiode bedraagt 7 nachten, tenzij anders vermeld. Eventuele kortere periode is op aanvraag.

1.7 Preferenties
Preferenties ten aanzien van de accommodaties zoals ligging e.d., moeten direct bij reservering worden doorgegeven. De uitvoering hiervan kan door VillaLaDiva.nl niet worden gegarandeerd.

2. Annuleren of wijzigen
Het kan gebeuren dat u uw vakantie door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval dient u dit schriftelijk of telefonisch (tijdens kantooruren) aan Villa La Diva door te geven. Een annulering of wijziging brengt in vele gevallen kosten met zich mee.

2.1.1 Annuleren met afgesloten annuleringsverzekering
Indien de reden van annuleren onder de voorwaarden van de annuleringsverzekering valt, ontvangt u van ons een schade aangifteformulier. Deze dient u volledig in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen naar Villa La Diva. Na ontvangst van het formulier, inclusief verplicht toe te voegen bewijzen inzake de schadeoorzaak, wordt uw annulering in behandeling genomen door uw verzekeringsmaatschappij.

2.1.2 Annuleren conform algemene verkoopvoorwaarden
Indien u geen annuleringsverzekering heeft afgesloten of de reden van annulering valt niet onder de verzekeringsvoorwaarden van uw verzekeraar, dan wordt de reservering geannuleerd conform onze algemene verkoopvoorwaarden. Naast de verschuldigde reserveringskosten bent u de volgende bedragen verschuldigd:
a. bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst: 50% van de reissom.
b. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van aankomst: 60% van de reissom.
c. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 90% van de reissom.
d. bij annulering op de dag van aankomst of later: de volledige reissom.

2.2 Wijzigen
Na het opmaken van de factuur kunt u tot 28 dagen voor vertrek essentiële wijzigingen (zoals data, accommodatie) in uw reservering doorvoeren, uiteraard voor zover deze mogelijk zijn. Wij berekenen voor wijzigen € 23,00 per reservering. Wij wijzen u erop dat in geval van wijzigen van accommodatie de annuleringsvoorwaarden als gemeld in artikel 2.1.2 van toepassing zijn. Indien u een wijziging wilt doorvoeren, dient de hoofdboeker dit schriftelijk of telefonisch aan Villa La Diva door te geven.

2.2.1 Wijzigen medereiziger
Wanneer één van de medereizigers verhinderd is, kan de vrijgevallen plaats ingenomen worden door een andere persoon. Indien er een extra medereiziger bijkomt, kan het zijn dat hieraan extra kosten zijn verbonden.
In de beschrijving op onze website bij de accommodatie staat, indien van toepassing, de prijzen per persoon.

2.2.2 Wijzigen hoofdboeker
Wanneer de hoofdboeker verhinderd is, kan de vrijgevallen plaats door iemand anders ingenomen worden. In dit geval wordt de boeking overgenomen. Wij kunnen dan de reservering voor u wijzigen. Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar overnemen reservering in artikel 2.2.3.

2.2.3 Overnemen reservering
Indien de reservering geheel wordt overgenomen door een andere familie kunnen wij de reservering wijzigen.
Bij het overnemen van een reservering berekenen wij wijzigingskosten van € 23,00. Indien u uw reservering wilt laten overnemen, dient de hoofdboeker dit schriftelijk of telefonisch aan Villa La Diva door te geven.

2.3 Annulering door Villa La Diva
In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, kan Villa La Diva de reservering opzeggen.
Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt o.a. verstaan dat de accommodatie in zodanige staat is dat deze niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld: wateroverlast, bosbrand). Dit geldt ook als de reservering geen plaats kan vinden door bijvoorbeeld plotselinge verkoop van de accommodatie door de accommodatiebeheerder of een dubbel geplaatste reservering etc. Villa La Diva stelt u hiervan direct met opgave van reden, telefonisch of schriftelijk op de hoogte. Villa La Diva biedt u in dit geval een gelijk- of meerwaardige accommodatie aan tegen dezelfde reissom. Indien Villa La Diva geen passend alternatief aanbod doet of u niet akkoord gaat met het geboden alternatief, gaat Villa La Diva over tot terugstorting van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom. Villa La Diva kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele diensten door uzelf gereserveerd (bijvoorbeeld: vliegtickets. autohuur, bootovertocht, busreizen e.d.).

3. Prijzen
3.1 Reissom en kosten
De vermelde prijzen zijn per accommodatie per week voor 4 personen, tenzij anders vermeld.
In geval van aanbiedingen, waarbij enkele dagen of één week gratis verblijf wordt aangeboden, wordt hiervoor de goedkoopste dagen of week aangehouden. Een combinatie van kortingen is niet mogelijk. Villa La Diva behoudt zich het recht voor om de reissom te wijzigen indien aanpassingen daartoe aanleiding geven.

3.2 Optionele kosten
Dit zijn kosten voor zoals een annulering- of reisverzekering. Deze kosten betaalt u aan uw verzekeraar.

3.3 Kosten ter plaatse te voldoen
De kosten voor de eventueel gereserveerde optionele voorzieningen voor gebruik ter plaatse vallen onder de kosten die ter plaatste betaald dienen te worden (bijvoorbeeld touristenbelasting). De exacte informatie welke bijkomende en optionele kosten van toepassing zijn, is via onze website terug te vinden.

3.4 Waarborgsom
De accommodatie dient te allen tijde schoon en netjes achtergelaten te worden. Dit ter beoordeling van Villa La Diva. Indien de accommodatie niet schoon of met beschadiging aan bijvoorbeeld de inventaris wordt achtergelaten, kan een gedeelte van of de totale waarborgsom worden ingehouden. Schade welke de waarborgsom overschrijden, kunnen worden verhaald op de huurder. Ook is het mogelijk dat eventuele bijkomende kosten welke ter plaatse te voldoen zijn, verrekend worden met de waarborgsom. Villa La Diva neemt geen enkele verantwoording voor heffing en/of terugbetaling van deze waarborgsom.

Wij willen u erop attenderen dat indien u zonder overleg buiten de aangegeven vertrektijden van Villa La Diva afreist u de borg niet retour zult ontvangen.

4. Opbouw factuur en betalen
4.1 Factuur
Op de factuur staan de kosten voor de reservering.

4.2 Betalen
Bij ontvangst van de bevestigingsfactuur dient u 50% van de reissom te voldoen. Het restant van de reissom dient uiterlijk 42 dagen voor de aankomstdatum te zijn voldaan.

a) Indien u boekt met vertrek binnen 8 weken, dient u het volledige bedrag binnen 14 dagen te voldoen.
b) Indien u boekt met vertrek binnen 4 weken, dient u het volledige bedrag binnen twee dagen na ontvangst van de factuur te voldoen.

Na ontvangst van het volledige factuurbedrag worden de reisbescheiden zo spoedig mogelijk naar u toegezonden. U ontvangt de reisbescheiden uiterlijk 2 weken voor vertrek. Uitzonderingen hierop zijn lastminute boekingen.

4.3. Niet betalen binnen de betalingstermijn
Wij wijzen u erop, dat indien de overeengekomen betalingstermijnen overschreden worden, Villa La Diva zich het recht voorbehoud de reservering te annuleren en u aansprakelijk te stellen voor de gemaakte kosten. In dit geval zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing conform artikelnummer 2.1.2. en zullen de reeds betaalde gelden met de annuleringskosten worden verrekend. Het is niet mogelijk om betalingstermijnen te compenseren met eventueel andere betalingen die uitstaan bij Villa La Diva. Villa La Diva behoudt zich het recht voor om de vordering uit handen te geven aan de gerechtsdeurwaarder. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede de rente zullen dan op de hoofdboeker worden verhaald.

5. Faciliteiten
5.1 Openingstijden en kosten
In de beschrijvingen van de accommodatie op onze website vindt u informatie over de faciliteiten die worden aangeboden, met vermelding van de eventuele kosten.

5.2 Mindervalide en gehandicapten
Rolstoelgebruikers en gehandicapten verzoeken wij om zo gedetailleerd mogelijk aan te geven aan welke eisen de accommodatie dient te voldoen. Alleen op deze manier kunnen wij vaststellen of de gewenste accommodatie kan worden aanbevolen. Villa La Diva kan u hierin alleen adviseren en is niet aansprakelijk voor het niet voldoende geschikt en/of aangepast zijn van de accommodatie.

5.3 Vaartuigen
U kunt uw vaartuig in principe zonder problemen meenemen naar het buitenland. Wel moet het vaartuig voldoen aan de ter plaatse gestelde veiligheidseisen en dient u in het bezit te zijn van alle ter plaatse benodigde documenten. U dient zelf voor vertrek te informeren of het door u meegenomen vaartuig toegestaan is op het water waar u wilt gaan varen. Ook dient u zelf bij de accommodatie een plaats voor uw vaartuig te reserveren. Villa La Diva is niet aansprakelijk voor het niet toegestaan zijn van meegenomen vaartuigen.

6. Reisinformatie
6.1 Aankomst en vertrek
De aankomsttijd is tussen 16.00 uur en 22.00 uur. De vertrektijd is meestal tussen 08.00 uur en 10.00 uur. Vroegere aankomst is op eigen risico. Bij verwachte verlate aankomst dient u dit rechtstreeks te melden via het op de reserveringsformulier vermelde telefoonnummer. Is hieraan niet voldaan, dan blijft de accommodatie maximaal 24 uur gereserveerd. Voor alle reserveringen geldt dat bij latere aankomst of vervroegd vertrek u de gehele gereserveerde periode verschuldigd bent.

6.2 Reisdocumenten
U dient zelf zorg te dragen voor alle benodigde reisdocumenten. Villa La Diva neemt geen enkele verantwoording voor het niet in orde zijn van de juiste reisdocumenten.

6.3 Huisdieren
U dient bij de reservering aan te geven indien een huisdier meereist.
Het meenemen van huisdieren dient aangevraagd te worden bij de desbetreffende accommodatie. Indien uw huisdier is toegestaan, wordt dit bevestigt op de bevestigingfactuur.
De kosten voor het verblijf van huisdieren staan, voor zover bekend, bij de beschrijving van de accommodatie en dienen ter plaatse betaald te worden.

7. Klachten
Wij maken onderscheid tussen klachten voorafgaand aan uw vakantie en klachten naar aanleiding van uw verblijf.

7.1 Een klacht voorafgaand aan uw vakantie
Hieronder vallen klachten over het boekingsproces, de website, informatieverstrekking of service van Villa La Diva.

7.2 Een klacht tijdens uw verblijf
Indien u een klacht heeft over de accommodatie dient u deze eerst voor te leggen aan de accommodatiebeheerder of receptie teneinde deze in staat te stellen de klacht onmiddellijk op te lossen. Villa La Diva tracht binnen 48 uur de klacht op te lossen. Wij wijzen u erop dat contactopname met Villa La Diva buiten kantooruren uitsluitend bedoeld is voor noodgevallen en ernstige klachten.

7.2.1 Indien u nalaat uw klacht tijdens uw verblijf telefonisch of schriftelijk bij Villa La Diva te melden, vervalt uw eventuele recht op schadevergoeding.

7.2.2 Uw klacht dient uiterlijk binnen één maand na beëindiging van de huurperiode schriftelijk en gemotiveerd bij Villa La Diva te worden ingediend met foto’s en/of ander bewijsmateriaal. Klachten later ingediend worden niet in behandeling genomen.

7.2.3. Indien u op eigen initiatief en zonder overleg met Villa La Diva de accommodatie vroegtijdig verlaat, vervalt uw recht op eventuele schadevergoeding.

7.2.4 Villa La Diva kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten van vervoer en/of verblijfskosten naar en van uw vakantieaccommodatie.

7.3 Procedure
Uw klacht dient ingediend te worden via info@villaladiva.nl o.v.v. uw reserveringsnummer, achternaam en verblijfsdatum.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Villa La Diva is niet aansprakelijk voor verlies en of diefstal (geld inbegrepen), beschadigingen van eigendommen, schade of letsel berokkend aan u of uw medereizigers door welke oorzaak dan ook.

8.2 Het gebruik van alle faciliteiten en diensten op de vakantiebestemming is voor uw eigen risico.

8.3 Het staat Villa La Diva vrij om u en uw medereizigers voorschriften ter hand te stellen over het gebruik van de accommodatie en al hetgeen daarbij behoort. Tijdens uw verblijf bent u aansprakelijk voor door u of uw medereizigers toegebrachte schade aan de accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij de geboekte accommodatie behoren. De afwikkeling dient te verlopen tussen Villa La Diva en u.
Indien de schade niet met Villa La Diva afgewikkeld is, is Villa La Diva gerechtigd u aansprakelijk te stellen voor de (geleden) schade. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de hoofdboeker welke op de bevestigingsfactuur genoemd staat. De hoofdboeker is ook voor de medereizigers aansprakelijk.

8.4 Villa La Diva kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor onverwachte bouwactiviteiten in de buurt van uw gereserveerde accommodatie, werkzaamheden aan toegangs- en hoofdwegen, geluidsoverlast door buren, kerkklokken of landbouwwerktuigen, overlast door ongedierte in en rondom uw accommodatie  en milieuproblemen in de nabijheid van uw vakantieaccommodatie.

8.5 Evidente fouten of vergissingen op onze website en/of in e-mails of via andere vorm van (mondelinge) communicatie binden Villa La Diva niet.
Voor de juistheid van door derden verstrekt en/of samengesteld (foto)materiaal is Villa La Diva niet verantwoordelijk.

8.6 Villa La Diva behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op de website en/of haar aanbod.

8.7 Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze verkoopvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

Ontvangst ter plaatse:

Voordat u vertrekt ontvangt u van ons via e-mail de reispapieren. Dit bestaat uit een bevestiging van de reservering en dat we alle betalingen hebben ontvangen.

Bij aankomst kunt u zich melden bij de receptie. U wordt door een medewerker van Villa La Diva naar uw accommodatie begeleidt.

Wij wensen u een heel fijne vakantie toe!!